Ασφάλεια Συναλλαγών 

   Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών viva wallet σύμφωνα με το παγκόσμιο πρότυπο ασφάλειας πληροφοριών όπως προσδιορίζεται από το Συμβούλιο προτύπων Ασφαλείας της Βιομηχανίας Καρτών Πληρωμών, με σκοπό την περιστολή της πιθανότητας δικαινδύνευσης και απατηλής χρήσης δεδομένων καρτών πληρωμών και των κατόχων τους. Εφαρμόζεται σε όλους τους οργανισμούς που αποθηκεύουν, επεξεργάζονται και μεταδίδουν δεδομένα κατόχων καρτών.